Calculus: A Complete Course (2024)

Alle 6 resultaten

Sorteer op

Meest verkochte samenvattingen voor Calculus: A Complete Course

Populair
 • Lineaire Algebra

 • Samenvatting • 11 pagina's • 2020 Populair
 • Lineaire Algebra voor beginners die geen rekenmachine mogen gebruiken.

  (0)

 • €3,49
 • 1x verkocht
 • + meer info

Voorbeeld 2 van de 11 pagina's

In winkelwagen

Samenvatting

(0)

Lineaire Algebra Laatste update van het document: geleden

Lineaire Algebra voor beginners die geen rekenmachine mogen gebruiken.

€3,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

Nieuwste samenvattingen van Calculus: A Complete Course

Nieuw
 • Calculusbundel voor periode 1 en periode 2

 • Voordeelbundel • 4 items • 2020 Nieuw
 • Overzicht van de calculus stof voor FAR, SBI en MAW aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

  (0)

 • €10,49
 • 2x verkocht
 • + meer info

Voordeelbundel

(0)

Calculusbundel voor periode 1 en periode 2 Laatste update van het document: geleden

Overzicht van de calculus stof voor FAR, SBI en MAW aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

€10,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

Nieuw
 • Lineaire Algebra

 • Samenvatting • 11 pagina's • 2020 Nieuw
 • Lineaire Algebra voor beginners die geen rekenmachine mogen gebruiken.

  (0)

 • €3,49
 • 1x verkocht
 • + meer info

Voorbeeld 2 van de 11 pagina's

In winkelwagen

Samenvatting

(0)

Lineaire Algebra Laatste update van het document: geleden

Lineaire Algebra voor beginners die geen rekenmachine mogen gebruiken.

€3,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

Nieuw
 • Analyse2NA Bundel

 • Voordeelbundel • 3 items • 2020 Nieuw
 • De complete bundel met alle benodigde informatie voor Analyse2NA. Alle college-aantekeningen, de samenvattingen voor zowel de tussentoets als het tentamen, plus de laatste belangrijke feiten, formules en methoden voor het tentamen.

  (0)

 • €5,29
 • 1x verkocht
 • + meer info

Voorbeeld van de 3 pagina's

In winkelwagen

Voordeelbundel

(0)

Analyse2NA Bundel Laatste update van het document: geleden

De complete bundel met alle benodigde informatie voor Analyse2NA. Alle college-aantekeningen, de samenvattingen voor zowel de tussentoets als het tentamen, plus de laatste belangrijke feiten, formules en methoden voor het tentamen.

€5,29

In winkelwagen

Meer info bekijken

Schrijf jij zelf ook samenvattingen? Bied deze dan te koop aan en verdien per keer dat je document wordt gekocht.

Verkoop jouw studiemateriaal

 • Samenvatting 'Calculus: A Complete Course' van R. A. Adams (h10,11,12,13,16) en Mathematische methoden dictaat

 • Samenvatting • 20 pagina's • 2019 Nieuw
 • Dit is een handgeschreven samenvatting van het vak mathematische methoden. Het betreft het dictaat over lineaire algebra en bepaalde paragrafen van hoofdstukken (H10, 11, 12, 13 en 16) uit het Calculus boek. Ook zijn er handige tekeningen en opmerkingen in de samenvatting gezet.

  (2)

 • €3,49
 • 6x verkocht
 • + meer info

Voorbeeld 3 van de 20 pagina's

In winkelwagen

Samenvatting

(2)

Samenvatting 'Calculus: A Complete Course' van R. A. Adams (h10,11,12,13,16) en Mathematische methoden dictaat Laatste update van het document: geleden

Dit is een handgeschreven samenvatting van het vak mathematische methoden. Het betreft het dictaat over lineaire algebra en bepaalde paragrafen van hoofdstukken (H10, 11, 12, 13 en 16) uit het Calculus boek. Ook zijn er handige tekeningen en opmerkingen in de samenvatting gezet.

€3,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

 • Calculus B summary mid-term test

 • Samenvatting • 6 pagina's • 2018 Nieuw
 • Ook in voordeelbundel
 • Deze samenvatting bevat een lijst met onderwerpen die mogelijk in de mid-term toets komen van Calculus B. Daarbij bevat het nuttige uitleg en formules voor moeilijke opdrachten of onderwerpen. Note: deze samenvatting bevat niet alle uitleg en informatie die je nodig hebt voor de mid-term, maar is vooral handig voor herhaling en extra uitleg.

  (0)

 • €4,49
 • + meer info

Voorbeeld 2 van de 6 pagina's

In winkelwagen

Samenvatting

(0)

Calculus B summary mid-term test Laatste update van het document: geleden

Deze samenvatting bevat een lijst met onderwerpen die mogelijk in de mid-term toets komen van Calculus B. Daarbij bevat het nuttige uitleg en formules voor moeilijke opdrachten of onderwerpen. Note: deze samenvatting bevat niet alle uitleg en informatie die je nodig hebt voor de mid-term, maar is vooral handig voor herhaling en extra uitleg.

€4,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

 • Calculus Solutions Manual

 • Antwoorden • 713 pagina's • 2017 Nieuw
 • The solution manual for Calculus by Adams 8th Edition

  (0)

 • €4,49
 • + meer info

Voorbeeld 1 van de 713 pagina's

In winkelwagen

Antwoorden

(0)

Calculus Solutions Manual Laatste update van het document: geleden

The solution manual for Calculus by Adams 8th Edition

€4,49

In winkelwagen

Meer info bekijken

Fear of missing out? Hoeft niet!
Vraag jij je af waarom zoveel studenten in mooie kleren lopen, geld genoeg hebben en genieten van tonnen aan vrije tijd? Nou, ze verkopen hun samenvattingen op Stuvia! Stel je eens voor dat jouw samenvatting iedere dag weer wordt verkocht. Ontdek alles over verdienen op Stuvia

Calculus: A Complete Course (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6602

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.